Toplum tarafından kabul edilenin “sürdürülebilir” olduğu bilinciyle çevre çalışmalarımızda bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile toplumla iletişim ve işbirliğini benimseriz.

Farklı sektörlerdeki faaliyetlerimizde temel ilkemiz; ürün ve hizmet yaşam döngüsü sorumluluğunu üstlenmektir.

Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.
Kurumsal Çevre Politikamız Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.
İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz.
Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz. Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.
Çevresel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.
Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.
Topluluk İçi Çevre Politikası Gerekleri Çevre yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösteririz
Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız.
Çevresel etkilerimizi belirleriz Tüm çevresel etkilerimizi belirler, hedef, program ve izleme sistematiği geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız.
Topluluk içi kaynak kullanımını yönetiriz Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız.
Uygulamalarımızda sistematiklik sağlar, işletmeler arası sinerji yaratırız İşletme standartlarımızı önleyici yaklaşımla hazırlar, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, dahil herkesin uygulamasını sağlarız.
Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışır ve gözden geçiririz.
Enerji ve atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirler ve uygularız.
Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle sürekli iyileştirmeyi hedeflerken, ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstleniriz.