Enerji Yönetimi

Azalan enerji kaynakları, artan çevre kirliliği ile Enerji Yönetimi çok büyük ve gitgide önemi artan olan bir konu olmaktadır.Genel olarak tesislerde enerji maliyetleri, işletmenin operasyonel bütçesinde yüzde 10 ile 50 oranında yer alır. Ürünün, hizmetin birim maliyetini, kurumun karlılığını ve rekabet gücünü etkiler. Dolayısıyla ENERJİ YÖNETİMİ yapmak günümüz koşullarında kaçınılmaz olmaktadır. İyi bir Enerji Yönetimi, %5 ile %40 arasında enerji tasarrufu sağlar.Enerji Yönetimi, kısıtlama uygulamaksızın yani gerekli olan 3 ışıktan 1’ini söndürerek değil akıllı Mühendislik Çözümleri uygulayarak enerjinin en verimli şekilde kullanılmasıdır. Diğer bir açıdan tesislerde enerji yönetimi açıklanırsa ürün/hizmet/metrekare başına düşen enerji giderlerinin enerjiyi verimli kullanarak azaltılması, aynı enerji ile daha çok üretim yapılması, karlılığın artırılmasıdır.

Firmamız konusunda uzman kadrosu ile detay analizler yaparak tesislerde enerji tüketim durumlarını incelemekte, Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) sunmaktadır. Enerji Verimlilik Kanununu kapsamında Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin “Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi kurulması” başlıklı 9 ncu maddesi gereği Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü‘ne bildirilmesi gereken bina enerji yöneticisi görevlendirmeleri firmamızın Enerji Yöneticileri ile karşılanabilmektedir.

KORU ENERJİ;Enerji Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. olarak 2015 yılından beri Tesislere ve büyük bir kısmı orta ölçekli bir fabrika kadar enerji tüketen Ticari Binalara enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik mühendislik hizmetleri vermiştir.