NİĞDE 3,3 MW

Santral Niğde ili Merkez ilçesi Koyunlu köyü Kızılyer mevkiinde bulunmaktadır.

Arazi tipi güneş enerji üretim merkezi olan santral sahası alanının yüzölçümü 32.000 metrekaredir.

Azami rüzgar hızı 28 m/s ‘dir.

Azami kar yükü 0.80 kN/m² ‘dir.

 

Optimum açıda sabitlenmiş fotovoltaik sistem için en verimli eğim açısının 20 derece olduğu saptanmıştır.

Polikristal yapıdaki paneller 260 Wp gücündedir.

Sahada bulunan toplam konstrüksiyon sayısı 496’dır.

Sistemde 33 adet invertör ( evirici) kullanılmıştır.